Auratum Asuntojen

asuntopolku

1. Suunnitteluvaihe ja ilmoittautuminen kiinnostuneeksi

Auratum Asunnot rakennuttaa asuntoja tarkasti mietityille sijainneille ja pohdimmekin aina ensimmäisenä, onko meille tarjottu tontti tai kiinteistö soveltuva sijainniltaan Auratum-kodiksi. Jos hanke läpäisee tuon tarkastelun, kiinteistö hankitaan omistukseen ja suunnitteluvaihe alkaa.

Lue lisää

Uuden hankkeen suunnittelu, mahdollinen asemakaavan kehitystyö ja kiinteistön osto tapahtuu usein jo useita vuosia ennen kohteen ennakkomarkkinoinnin käynnistymistä.

Toimintatapamme on koota hankkeelle osaava suunnittelutiimi sekä rakentajat ja varmistaa siten laadukas kokonaisuus. Ymmärrämme, että laatu on monen tekijän summa. Kiinnitämme erityistä huomiota asuntopohjien suunnitteluun, materiaaleihin, laadukkaisiin yksityiskohtiin ja asumista palvelevaan tekniikkaan sekä arjen askareiden helpottamiseen.

Suunnitteluvaiheessa on mahdollista liittyä kohteesta kiinnostuneiden listalle. Tiedotamme kiinnostuneita hankkeen etenemisestä ja tarjoamme kiinnostuneille mahdollisuuden tehdä varauksen omasta unelmakodistaan ennen julkisen ennakkomarkkinoinnin alkamista.  

2. Ennakkomarkkinointi ja varaussopimus

Ennakkomarkkinointi alkaa, kun kohteen suunnitelmat ovat niin pitkällä, että voimme julkaista tarkempia tietoja hankkeesta. Usein rakennuslupa on jo saanut lainvoiman. Ennakkomarkkinoinnissa julkaisemme kohteen omat verkkosivut, myös kohteen esite valmistuu.

Lue lisää

Asuntokaupan ensimmäinen vaihe onkin tehdä asunnosta kirjallinen varaussopimus ja vahvistaa se maksamalla varausraha. Nimivarauksia asuntoihin otetaan vastaan vain muutamaksi päiväksi, jotta varaaja ehtii tutustua kohteen aineistoihin. Ennakkomarkkinointivaiheessa ostaja voi vielä perua varauksensa ja rakennuttajalla on oikeus kehittää kohteen suunnitelmia ja asiakirjoja.

3. Rakentamisen aloitus ja asuntokauppa

Ennakkomarkkinointivaiheessa kohteen suunnitelmat siis tarkentuvat ja myyntiaineistot täsmentyvät. Kun riittävä varausaste on saavutettu, tehdään rakentamisen aloituspäätös ja solmitaan valitun rakennusliikkeen kanssa sopimus hankkeen rakentamisesta. Rakentaminen pääsee alkamaan ja kohde voidaan liittää RS-järjestelmään. Kun RS-sopimus RS-Pankin kanssa on allekirjoitettu ja lakisääteiset turva-asiakirjat asetettu, voidaan alkaa tehdä sitovia kauppoja asunnoista.

Lue lisää

Tässä vaiheessa ostajan tulee tutustua kauppakirjaan ja kauppakirjan liiteaineistoihin huolella. RS-turva-asiakirjat muodostuvat rakennushankkeen teknisistä ja taloudellisista perusasioista, näitä ovat esimerkiksi rakennustapaselostus, yhtiöjärjestys, RS-taloussuunnitelma, kiinteistön tiedot (lainhuuto, kiinteistörekisteriote, rasitustodistus ja asemakaavaote). Kaupan asiakirjat käydään huolella yhdessä läpi ja nyt on hyvä mahdollisuus kysyä, jos jokin asia mietityttää.

Myyntihintaa maksetaan sitä mukaan, kun rakentaminen etenee. Kaksi viimeistä erää saavat erääntyä vasta, kun ostaja on päässyt näkemään valmiin huoneiston, ja on voinut suorittaa huoneiston ennakkotarkastuksen.

4. Rakennusvaihe ja asiakasviestit ostajille

Kohteen rakentamisen ajan tiedotamme asiakkaitamme sähköisellä työmaaviestillä noin 2-3 kuukauden välein. Näin asunnon ostaja pääsee seuraamaan rakentamista: kuulemaan työmaaterveisiä ja näkemään valokuvia työmaalta.

5. Osakkeenostajien kokous

Kun neljännes asunnoista on myyty, pidetään osakkeenostajien kokous, jossa esitellään rakennushankkeen kulkua ja ostajat pääsevät tapaamaan tulevia naapureitaan. Rakennuttaja vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnosta ja tilintarkastuksesta rakennusvaiheessa, mutta myös ostajat voivat halutessaan valita omiksi edustajikseen rakennustyön tarkkailijan ja tilintarkastajan. 

6. Materiaalivalinnat ja muutostyöt

Auratum-kodin ostaja voi valita kotinsa materiaalit sisustussuunnittelijan juuri ko. kohteelle miettimistä sisutustyyleistä. Sisustustyyleihin pääsee tutustumaan Auratum Asuntojen esittelytilassa. Teemme myös ostajien toiveiden mukaisia räätälöityjä muutostöitä.

Materiaali- ja muutostyöaikataulussa on esitetty aikataulu, minkä puitteissa valinnat on kohteessa tehtävä. Vaihtoehtoihin kannattaa tutustua ja miettiä myös mahdolliset muutostyöt hyvissä ajoin, näin Auratum-koti täyttää valmistuessaan ostajan toiveet.

7. Työmaavierailut ja muuttotarkastus

Rakentamisvaiheen aikana kutsumme ostajat tutustumaan työmaahan ja tuleviin koteihin. Työmaalla näkee, kuinka uusi koti valmistuu. Työmaavierailuja järjestetään muutama rakennusvaiheen aikana. Hyvissä ajoin ennen muuttoa kutsumme asunnon ostajat huoneiston muuttotarkastukseen, jolloin on mahdollisuus huomauttaa, mikäli asunnossa havaitaan puutteita tai virheitä. Jos muuttotarkastuksessa löydetään puutteita tai virheitä, korjataan ne yleensä heti, mutta lain mukaan käyttöä haittaamattomat pienet asiat voidaan hoitaa vuositarkastuksen yhteydessä.

8. Muuttokirje

Virallinen muuttokirje lähetetään viimeistään kuukautta ennen asunnon valmistumista. Muuttokirjeessä vahvistetaan muuttopäivä ja kerrotaan asunnon kahden viimeisen maksuerän ja mahdollisen muutostyölaskun eräpäivä. Muuttokirjeessä kysytään myös, haluaako ostaja maksaa asunnon lainaosuuden pois asunnon valmistuessa. Kirjeessä muistutetaan varainsiirtoveron maksamisesta: Ostajan on ilmoitettava ja maksettava varainsiirtovero kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä eli kauppahinnan viimeisen erän maksupäivästä.

Muuttokirjeeseen on koottu tärkeää tietoa muuttoon ja asumisaikaan liittyen. Muuttokirjeeseen kannattaa tutustua rauhassa ja huolella.

9. Avaintenluovutus ja muutto

Avaintenluovutuspäivänä nostamme yhdessä maljan uudelle kodille! Asunnon avaimet luovutetaan, kun viimeiset maksuerät ja mahdollinen muutostyölasku on maksettu. Samalla ostajalle siirtyy omistusoikeus uuden asunnon osakkeisiin. 

10. Asukaskansio ja Auratum Service

Asunnossa ostajaa odottaa Auratum Asukaskansio, jossa on koottuna tärkeää tietoa ja ohjeita asunnosta ja taloyhtiöstä. Asukaskansio on myös sähköisenä.

Avaintenluovutuksen jälkeen Auratumin rakennuttajapäälliköt järjestävät myös uuden kodin käytönopastusta. Opastuksessa saa neuvoja esimerkiksi kodin laitteiden käyttöön ja säätöihin. 

Auratum Service auttaa pienissä asennustöissä heti avaintenluovutuksen jälkeen, Auratum-kodin omistaja saa apua muun muassa lamppujen ja taulujen kiinnityksessä.

11. Yhtiökokous, hallinnonluovutus

Rakentamisvaihe päättyy yhtiön hallinnonluovutukseen. Hallinnonluovutuskokous järjestetään noin kolmen kuukauden kuluttua rakennuksen valmistumisesta. Kokouksessa yhtiön rakennusaikainen hallitus luopuu tehtävästään ja yhtiölle valitaan ensimmäinen asumisaikainen hallitus ja esitetään välitilinpäätös. Asunnon omistajat saavat myös tärkeää tietoa taloyhtiöön ja asumiseen liittyvistä asioista.

Hallinnonluovutus ei poista myyjän vastuuta, vaan siirtää taloyhtiön hallinnan ja päätösvallan osakkaille. Rakentamisvaiheen vakuus vaihdetaan nyt rakentamisvaiheen jälkeiseen vakuuteen.

12. Vuositarkastus

Asuntokauppalaki määrää kohteen vuositarkastuksen pitämisestä noin 12–15 kuukauden kuluttua taloyhtiön valmistumisesta. Vaikka asunto on rakennettu huolella, voi asumisaikana ilmetä korjattavaa, mikä ei ole ollut havaittavissa muuttotarkastuksen yhteydessä.

Rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus vapautetaan, kun vuosikorjaustyöt on saatu päätökseen.

Asuntokauppalain mukaan myyjä vastaa uudiskohteissa virheistä kymmenen vuoden ajan. Uuden Auratum -kodin ostajalla on siis 10 vuoden turva sille, että rakennustyöt on tehty hyvän rakennustavan mukaisesti. Asukkaiden ja taloyhtiön vastuulla ovat kulumisesta, käytöstä ja ikääntymisestä johtuvat korjaustarpeet.